Geurts Boom & Groen
 

Ziektes & aantastingen

Ziektes en aantastingen zijn over het algemeen een natuurlijk proces. Maar in veel gevallen (vooral in stedelijk gebied) ook het gevolg van toedoen van de mens.

Vaak is het dan een gevolg van fout afgezaagde takken (snoeischade), stamvoetschade (grasmaaiers etc.), ondergrondse schade door verdichting van de grond of graafwerkzaamheden.

Zie er daarom altijd op toe dat u deze schades zoveel mogelijk voorkomt, want vaak "genezen" deze schades niet meer. 

Nog lang niet is alles bekend over ziektes, plagen en aantastingen.

Bij twijfel kunt u altijd terugvallen op ons vrijblijvend advies.

Hieronder staan een paar voorbeelden.

 
echte tonderzwam op stam

Vruchtlichamen

Vaak zie je de aanwezigheid van vruchtlichamen op de stam en/of takken. Dit is vaak een herkenning voor aantasting en houtrot.

Niet alle vruchtlichamen zijn even schadelijk.

Een voorbeeld van een zeer schadelijk vruchtlichaam is de Tonderzwam. Deze zwam leeft eerst als een parasiet op de boom en veroorzaakt hevige witrot. Dit is vaak fataal voor de boom!

Wacht daarom met het aantreffen van vruchtlichamen nooit te lang met hulp in te schakelen.

 
Kastanjemineermot

Kanstanjemineermot

Al een paar jaar is bij Paardekastanjes te zien dat ze rond de zomer al bruine bladeren hebben, en dat deze daarna ook al vroegtijdig afvallen terwijl andere bomen nog helemaal in het blad staan.

Dit is het resultaat van de kanstanjemineermot.

De rupsen/larven van deze mot vreten hun weg door de eerste lagen van het blad. Hierbij vreten ze het bladmoes weg, en daardoor worden de bladeren bruin en vallen ze af.

Hierdoor word dus de fotosynthese verstoord. Door het verstoren van de fotosynthese kan de boom veel minder reserves maken en krijgt deze ook veel minder bouwstoffen. De boom staat in principe veel te kort in het blad.

De boom word elk groeiseizoen minder vitaal. Als de conditie van de boom slechter word, word deze ook vatbaarder voor andere aantastingen.

Deze aantasting is in veel gevallen de kastanje bloedingsziekte. Dit is te herkennen aan de bruine vlekken, scheuren in de bast en bloedingen. In veel gevallen is op termijn fataal voor de boom. Voor meer info hierover zie: Kastanjeziekte

De kastanjemineermot is niet te bestrijden met middeltjes of bestrijdingsmiddelen.

U kunt zelf het beste het afgevallen blad per direct verwijderen en WEGBRENGEN. De rupsen blijven namelijk in het blad zitten en gaan in het voorjaar weer terug de boom in.

Verder kunnen we Fermoonvallen installeren in de boom icm met lijmbanden. Hiermee kunnen we de 1e, 2e en 3e generatie motten vangen. Zo proberen we het probleem "baas" te blijven.

 
Een door Massariaziekte aangetaste tak

Massariaziekte

Dit is een voor ons relatief nieuwe ziekte, gezien deze pas in 2007 in het zuiden van ons land is ontdekt.

Deze ziekte word veroorzaakt door een schimmel. Door de aantasting treed een zeer agressieve houtrot op bij platanen die het afbreken van (gestel)takken kan veroorzaken. Dit kan grote problemen opleveren mbt de openbare veiligheid.

Het probleem is dat aangetaste takken alleen vanuit de boom te zien zijn omdat de aantasting alleen aan de bovenkant van de takken waar te nemen is.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie: Massariaziekte

 
Processierups

Eikenprocessierups

U Heeft ze waarschijnlijk wel eens gezien. Een grote groep rupsen op de stam van een eikenboom.

Dit is al zeker 20 jaar een groot probleem in vooral het zuidelijke deel van het land.

Vanaf eind april t/m juli gaan de rupsen vanuit hun nest in "processie" in de boom omhoog opzoek naar eikenbladeren. In deze periode verliezen de rupsen brandharen die ernstige irritaties kunnen opleveren bij mensen aan bv ogen en luchtwegen.

Een eikenprocessierups kan wel 600.000 brandharen bevatten!

Ook de eikenbomen kunnen ernstige hinder ondervinden door het wegvreten van de bladeren.

Het verwijderen van deze rupsen kan op een paar manieren.

Door gemeentes word er veel preventief gespoten met een biologisch (bacteriën) middel. Dit word gedaan tijdens de bladontplooing. De rupsen gaan dood door het eten van dit middel. Het nadeel hiervan is dat andere organismen (zoals vlinders) hier ook aan dood gaan.Deze manier is voor particulieren meestal ook niet interessant.

Verdere manieren van verwijdering zijn; zuigen, verbranden of met lijm.

Met het verwijderen komen ook weer veel brandharen vrij, en is daarom aantebevelen om dit door een professional te laten doen.

Met bestrijding maken we gebruik van speciale pakken, gezichtsbescherming en handschoen om de brandharen bij het lichaam weg te houden. Dit gezien je na contact hier wel 2 weken last van kan hebben!

 

 
stam

Dit zijn slechts een aantal veel voorkomende voorbeelden. Er zijn natuurlijk veel meer ziektes aantastingen en plagen. Neem bij waarneming of twijfel altijd contact met ons op voor een vrijblijvend advies.