Geurts Boom & Groen
 
Omgevallen boom

Veiligheid

Iedere boombezitter is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar bomen en de omgeving ervan. Oftewel de eigenaar heeft zorgplicht.

Het beste is om bomen periodiek (minimaal 4 á 5 jaar) te laten controleren.

Dit gaat meestal volgens een visuele boomveiligheids inspectie (VTA-methode van prof. dr. Claus Mattheck).

Deze methode houdt in dat er visueel gezocht word naar ziektes en aantastingen, Mechanische belasting en breukgevoeligheid.

Naar aanleiding van deze controle kun je beslissen of een boom veilig is of niet. Soms zijn problemen met een eenvoudige (snoei) ingreep verholpen. In andere gevallen zal er een grondiger onderzoek nodig zijn, denk hierbij aan bodem onderzoek of inwendig onderzoek m.b.v speciale apparatuur/gereedschappen.

Bedenk echter wel dat bomen een product van de natuur blijven en dus nooit helemaal voorspelbaar kunnen zijn!